361
در دل شهر میزبان تاریخ، استانبول
حکایت درخشان
عصر مدرن
را به تصویر می کشیم!
بلوک 361، در مرکزی ترین نقطه استانبول، و علاوه بر قرار گرفتن در یک موقعیت بی نظیر، با ایده های خاص خود یک محیط کاری با پرستیژ بالا و معتبر به شما ارائه خواهد داد. با داشتن حق انتخاب دفتر کاری خودتان از لحاظ مساحت و ابعاد، دنیای جدیدی از کار بروی شما باز خواهد شد. بلوک 361 با تزئینات طبیعی خود از شما استقبال گرمی خواهد کرد و از همان لحظه اول لمس تاریخ را برای شما ممکن خواهد ساخت. هنرهای قلمکاری شده مستند در بنای تاریخی و موزائیک های مربعی، در محل اصلی خود و بهمان شکل اصلی خودشان استفاده شده اند. بعد از این مسافرت گیرا و سحرآمیز که وارد دفتر کاری خود می شوید وارد یک فضای مدرن و با پرستیژ بالا می شوید. بلوک 361 در واقع امکان احساس گذشته و جاذبه های آینده را برای شما به ارمغان می آورد.
بلوک 361، بنا بر رای شماره 1 موسسه حفظ میراث فرهنگی در امور نوسازی اراضی؛ همسان با اصل تاریخی خود انشاء گردیده و به دل شهر باز گردانیده شده است و در واقع انعکاس دهنده بافت تاریخی و معماری سنتی تارلاباشی می باشد. با احتساب طبقه تراس این بنا، در مجموع بنایی بطول 31 متر بموازات بلوار تارلاباشی می باشد.


مساحت کل واحد M² تعداد واحد نوع واحد ظرفیت پارکینگ
6.529m² 68 - 27m² 35   45

مساحت کل بخش تجاری تعداد اماکن تجاری مساحت واحدهای تجاری M² اماکن جمعی و اجتماعی
1.889 m² 10 16 - 400m²  

×

Contact our Digital Sales Office representatives on Whatsapp. WhatsApp