پیش درخواست
! مهمان ما باشید
منطقه تارلاباشی به روزهای باشکوه گذشته خود باز می گردد. شما را به قرار گرفتن در میان اصول و ایده های شهر بزرگ استانبول دعوت می نماییم. لطفا فرم پیش در خواست را تکمیل نمایید، بعد از دریافت و بررسی درخواستهایتان، شما را به واحد فروشمان دعوت خواهیم نمود.
اطلاعات شخصی خود را که در این فرم ابراز نمودم، شرکت عمرانی GAP، شرکتهای شریک، سازمانهای مربوطه و واحدهای و موسسات همکار این شرکت، در فعالیتهایی چون بازاریابی، تبلیغات و همچنین ارتباط با شخص اینجانب حق پخش و استفاده را خواهند داشت.

×

Contact our Digital Sales Office representatives on Whatsapp. WhatsApp